Dr. med. Osman Özaydın

1998- 2004:
Studium der Humanmedizin an der Ludwig- Maximilians- Universität in München

2004:
Staatsexamen und Approbation

2005:
Promotion, Dissertationsthema: Einfluss einer kompletten Revaskularisierung auf den Grad der ischämisch bedingten Mitralinsuffizienz/ Friedrich-Alexander- Univ. Erlangen- Nürnberg

2004-2006:
Assistenzarzt in der Medizinischen Klinik 4, Universitätsklinikum Erlangen (Nephrologie und Hypertensiologie)

2006- 2011:
Assistenzarzt in der II. Medizinischen Klinik des Klinikums Augsburg (Hämatologie und Internistische Onkologie – Blut- und Tumorerkrankungen, Nephrologie und Hypertensiologie – Nierenerkrankungen und Bluthochdruck und Angiologie – Gefäßerkrankungen)

2010:
Anerkennung der Zusatzbezeichnung für Notfallmedizin

2010:
Anerkennung zum Facharzt für Innere Medizin

2011:
Facharzt in der Abteilung für Nephrologie der II. Medizinischen Klinik und Poliklinik, Rechts der Isar in München

2012:
Anerkennung der Schwerpunktbezeichnung Nephrologie (Nieren- und Hochdruckerkrankungen)

2013:
Anerkennung der Zusatzbezeichnung für Hypertensiologie – Deutsche Hochdruckliga

2013:
Anerkennung für psychosomatische Grundversorgung

2013:
Niederlassung in der Internistischen Gemeinschaftspraxis am Vincentinum

2014:
Erlangung der Fachkunde im Strahlenschutz

2014:
Hypertensiologie DHL

Mitgliedschaften:
Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM)
Deutsche Gesellschaft für Nephrologie (DGfN)
Deutsche Gesellschaft für internistische Intensiv- und Notfallmedizin (DGIIN)
Berufsverband Deutscher Internisten (BDi e. V.)
Deutsche Hochdruckliga e.V.
Erich Frank Gesellschaft München

Kooperation:
Muslimische Seelsorge Augsburg (MUSA eV)
Interkulturelles Netzwerk Altenhilfe Augsburg

Augsburg’ta Sağlık Hizmetinde Fark Hissettirecek Bir Yenilik:

Beş ayrı branşta dâhiliye uzmanının biraraya gelerek hastalarına sundukları yüksek standartta sağlık hizmetinden siz de yararlanabilirsiniz.

Dr Osman Özaydın – Dâhiliye, Nefroloji, Acil Tip ve Tansiyon Hastalıkları Uzmanı

Dr Jörg Röling – Dâhiliye ve Damar Hastalıkları Uzmanı

Dr Hermann Fischer – Dâhiliye, Kardiyoloji ve Diyabetoloji Uzmanı

Jochen Pischel – Dâhiliye ve Gastroenteroloji Uzmanı

Olga Penner – Dâhiliye ve Gastroenteroloji Uzmanı

Dr. Fabian Unterer – Dâhiliye ve Hormon ve Diyabet Hastalıkları Uzmanı

Poliklinğimizde farklı branşlardaki dâhiliye uzmanları sağlık hizmeti sunmaktadır.

Polikliniğimizde:

1. Üst ve alt solunum yolu hastalıkları

2. Tansiyon

3. Kalp (koroner) hastalıkların tanısı ve her türlü takibi (kalp pili hastalarının takibi)

4. Mide- bağırsak sistemi hastalıkları (ülser, ülseratif kolit, Crohn hastalığı, Çölyak hastalığı v.b.)

5. Böbrek hastalıkları (üremi, polikistik böbrek hastalığı, kronik ve akut böbrek yetmezliği, nefrit ve kanser tetkikleri)

6. Diyaliz hastalarının takibi

7. Organ nakli takibi

8. Tiroit hastalıkları

9. Şeker hastalığı (tip 1ve 2 diyabet)

10. Romatizmal hastalıklar

11. Ayrıca genetik rahatsızlıkların (Ailevi Akdeniz Ateşi gibi) teşhis ve tedavileri

Dâhiliye uzmanları tarafından yapılmaktadır.

Tüm bu özel imkânlara ek olarak aile hekimliğimize (Hausarzt ) havale edilmeniz gerekmeden muayeneye bizzat başvurabilirsiniz.

Ayrıca dâhiliye branşı kapsamında yatarak tedavi ve takip gerektiren rahatsızlıklarınız için bir özel vakıf hastanesi olan „Vincentinum Klinik“ hastanesinde yataklı servislerimiz mevcuttur (Belegarztsystem).

Çalıştığımız hastane dâhilinde genel dahiliye (kardiyoloji, gastroenteroloji, hormon hastalıkları ve diyabet, nefroloji), genel cerrahi, onkoloji, ortopedi kulak-burun-boğaz ve radyoloji dalında sağlık hizmetini hastalarımıza sunmaktayız.

Hasta takibimiz sadece uzman doktorlar tarafından verilmektedir. Hizmet kapasitemiz ve kalitemizin siz hastalarımıza layık olacak şekilde en üst seviyede olduğunu belirtmek isteriz.

Bize ulaşmak için:

Internistische Gemeinschaftspraxis am Vincentinum
Franziskanergasse 14
86152 Augsburg

Tel: 0821-515060
E-Mail: info@internisten-am-vincentinum.de

Not: Randevu sistemi dâhilinde çalışmaktayız. Çok acil durumlarda randevusuz hasta kabul etmekteyiz.